หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา จัดประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 6/2564
คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขา จัดประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 6/2564

admin chm
2022-04-07 14:01:07