หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2 โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

admin chm
2021-12-02 12:55:53

           ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.2  โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา ปีการศึกษา 2564 โดยได้จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live