หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำโครงการรับบริจาคสิ่งของ และเงินสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องอุปโภค ทั้งนี้การทำกิจกรรมเพื่อสังคม
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำโครงการรับบริจาคสิ่งของ และเงินสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องอุปโภค ทั้งนี้การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

admin chm
2022-04-20 12:47:40