หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564

admin chm
2021-11-24 11:12:17

           วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วนศสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึการทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)