หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม Open House 2021 : Virtual Journey to CHM, House of HOSPITALITY
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม Open House 2021 : Virtual Journey to CHM, House of HOSPITALITY

admin chm
2021-11-24 10:59:31

            วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการจัดกาอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรม Open House 2021 : Virtual Journey to CHM, House of HOSPITALITY ผ่านระบบออนไลน์ (Faceboo Live)