หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วามพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรีตน์
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วามพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรีตน์

admin chm
2021-11-24 10:48:21

           วันพฤหัสที่ 10  พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการจัดากรอุตสาหกรรมบริการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ ผู้แทนคณบดี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 161 ปี ณ ลานหน้าพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตย์พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา