หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำเดือนตุลาคม 2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำเดือนตุลาคม 2564

admin chm
2021-11-24 10:32:33

          วันพฤหัสที่ 4 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมประชาสัมพันธ์เชิงรุก วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 3612 ชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพลักดันแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บรรลุตามเป้าหมาย