หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการจิตอาสาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมใจ ฝ่า COVID - 19 โดยจัดทำน้ำสมุนไพรกระชายขาวต้านโควิด ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และนำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
โครงการจิตอาสาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมใจ ฝ่า COVID - 19 โดยจัดทำน้ำสมุนไพรกระชายขาวต้านโควิด ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และนำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

admin chm
2021-09-14 11:01:45

          วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดโครงการจิตอาสาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมใจ ฝ่า COVID - 19 โดยจัดทำน้ำสมุนไพรกระชายขาวต้านโควิด ช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และนำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19