หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดเตรียมยารักษาโรคเบื้องต้น และสมุนไพรสำหรับนักศึกษาผู้ที่กักตัวทำ Home Isolation และผู้ที่รอเข้ารับการรักษา ตามมาตรการการรักษาของสถานพยาบาล
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดเตรียมยารักษาโรคเบื้องต้น และสมุนไพรสำหรับนักศึกษาผู้ที่กักตัวทำ Home Isolation และผู้ที่รอเข้ารับการรักษา ตามมาตรการการรักษาของสถานพยาบาล

admin chm
2021-09-14 10:44:16

          วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดเตรียมยารักษาโรคเบื้องต้น และสมุนไพรสำหรับนักศึกษาผู้ที่กักตัวทำ Home Isolation และผู้ที่รอเข้ารับการรักษา ตามมาตรการการรักษาของสถานพยาบาล โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ และสิ่งของ จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ซึ่งวิทยาลัยจะดำเนินการจัดส่งให้นักศึกษาที่กักตัวรอเข้ารักษา และผู้ที่อยู่ในกระบวนการ Home Isolation หลังจากได้รับแจ้ง ภายใน 1 วัน เพื่อให้นักศึกษา ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว วิทยาลัย ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้