หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพบรรยายกาศในการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
ภาพบรรยายกาศในการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ

admin chm
2021-07-14 15:33:26