หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรบริการ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรบริการ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี

admin chm
2021-05-14 16:20:03

     วันที่ 21 เมษายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมลบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี  

     ในการจัดอบรมครั้งนี้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ การสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้มีพื้นฐานและความพร้อมด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง