หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

admin chm
2021-05-13 15:01:59

     วันที่ 16 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยได้ดำเนินการการฉีดพ่น บริเวณโดยรอบอาคาร ทั้งภายใน และภายนอก เช่น ห้องเรียน ห้องอาหาร  อาคารปฏิบัติการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา