หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม open house ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม open house ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

admin chm
2021-05-13 15:19:21

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  จัดกิจกรรม open house ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาในการเล่นกิจกรรมแต่ละฐานความรู้