หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

admin chm
2021-04-16 16:23:57

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม