หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SSRU Open House Online 2021
SSRU Open House Online 2021

admin chm
2021-04-16 15:48:20

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  เปิดบ้านออนไลน์ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขา  และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021 รูปแบบการ live สด ผ่าน Facebook fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังเป็นที่ระบาดในปัจจุบัน  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา