หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชาวบ้าน ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชาวบ้าน ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

admin chm
2021-04-16 15:14:50

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชาวบ้าน ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ในครั้งนี้ ได้ร่วมพูดคุยหารือและนำเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลวัดแค  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม