หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564

admin chm
2021-03-11 10:04:56

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้จัดประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

     ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่  อีกทั้งยังให้การรับสมัครนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด