หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > " พี่เนม " พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Cabin Crew สายการบิน Thai Vietjet Air ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 57
" พี่เนม " พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Cabin Crew สายการบิน Thai Vietjet Air ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 57

admin chm
2023-01-03 13:27:50