หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม จัดประชุมตัดค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม จัดประชุมตัดค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

admin chm
2021-05-17 09:11:48

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  จัดประชุมตัดค่าระดับคะแนน ภาคเรียน 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม