หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 5 สาขา > ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

admin chm
2024-02-16 13:30:29

สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท 

 *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summer 15,000 บาท เท่านั้น !!!! ***

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
 B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)
- Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
- Major : Digital Business Management วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

***** จุดเด่น
1. เรียนครบ 3 ศาสตร์ การบริหาร / ธุรกิจระหว่างประเทศ / การตลาดยุคดิจิทัล
2.  ได้ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ เช่น CRM, ERP, Data Management
3.  นักศึกษาได้งานทำหลังจบการศึกษามากกว่า 90%
4.  อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
5. ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในการสื่อสารและต่อรองทางธุรกิจ

**โครงสร้างหลักสูตรสาขาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)**

สมัครคลิกเลย --->  Click

เปิดรับสมัคร #DEK67 ปีการศึกษา 2567 แล้วนะครับ

----------------------------------------------

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ 

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย --->  Click

----------------------------------------------

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

--------------------------------------------

#DEK67

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา 

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ