หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > นางสาว เจนจิรา วงษ์สอาด ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจการบิน รหัส 58 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin crew) ที่สายการบิน Thai smile
นางสาว เจนจิรา วงษ์สอาด ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจการบิน รหัส 58 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin crew) ที่สายการบิน Thai smile

admin chm
2023-01-03 13:28:38