หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > นายภาณุพงศ์ แซ่ขอ ศิษย์เก่า รหัส 56 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันตำแหน่ง หัวหน้าเชฟ Farmhouse Hotel Ranong
นายภาณุพงศ์ แซ่ขอ ศิษย์เก่า รหัส 56 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันตำแหน่ง หัวหน้าเชฟ Farmhouse Hotel Ranong

admin chm
2023-01-03 13:28:34