หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > นาย นิติพล เกลี้ยงอักษร ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ รุ่น 58 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจุบันทำงานตำแหน่ง Master data management บริษัท Bayer Business Services Philippines, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
นาย นิติพล เกลี้ยงอักษร ศิษย์เก่าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ รุ่น 58 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ปัจุบันทำงานตำแหน่ง Master data management บริษัท Bayer Business Services Philippines, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

admin chm
2023-01-03 13:28:29