หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > พี่แซม นายสราวุฒิ ย้ำสัญเทียะ ศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ รหัส 58 ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง HR Operations, Senior Analyst บริษัท ลาซาด้า จำกัด (Lazada Thailand)
พี่แซม นายสราวุฒิ ย้ำสัญเทียะ ศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ รหัส 58 ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง HR Operations, Senior Analyst บริษัท ลาซาด้า จำกัด (Lazada Thailand)

admin chm
2023-01-03 13:28:22