หน้าหลัก > ข่าว > ศิษย์เก่า > ส.ต.ต.รัชชานนท์ นงค์เอ้ ศิษย์เก่า สาขาธุรกิจภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ รหัส57 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ . ปัจจุบันทำงาน : เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส.ต.ต.รัชชานนท์ นงค์เอ้ ศิษย์เก่า สาขาธุรกิจภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ รหัส57 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ . ปัจจุบันทำงาน : เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

admin chm
2023-01-03 13:28:02