หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโครงการส่งเสริมครูผู้สอนผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในโครงการส่งเสริมครูผู้สอนผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

admin chm
2023-03-23 09:23:45