หน้าหลัก > ข่าว > สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การจัดการธุรกิจศูนย์ประชุมและธุรกิจที่พัก ณ สวนนงนุช พัทยา
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การจัดการธุรกิจศูนย์ประชุมและธุรกิจที่พัก ณ สวนนงนุช พัทยา

admin chm
2023-03-23 09:03:22