หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

admin chm
2023-03-13 14:45:13

Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ