หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปฐมนิเทศกับนักศึกษารหัส 62 ตามตัวชี้วัด1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ
สาขาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปฐมนิเทศกับนักศึกษารหัส 62 ตามตัวชี้วัด1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ

admin chm
2022-04-14 16:22:31