หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

admin chm
2021-05-05 10:10:23

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้ดำเนินการการฉีดพ่น บริเวณโดยรอบอาคาร ทั้งภายใน และภายนอก เช่น ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ห้องอาหาร  อาคารปฏิบัติการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา