หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมออนไลน์ ISCAME 2021 ′′ การประชุมนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 1 เกี่ยวกับงานวิจัยหลากหลายวิชา 2021 ′′
จัดประชุมออนไลน์ ISCAME 2021 ′′ การประชุมนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 1 เกี่ยวกับงานวิจัยหลากหลายวิชา 2021 ′′

admin chm
2021-05-03 14:05:30

      วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการของรัสเซียใต้ รัสเซีย  สถาบันเศรษฐกิจและการรัฐรัสเซีย ORIC มหาวิทยาลัย ILMA การาจีปากีสถาน Russia Custom Academy สาขา Rostov มหาวิทยาลัย Sagese Beirut, Labanon มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัย Casembundit มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมออนไลน์ ISCAME 2021 ′′ การประชุมนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 1 เกี่ยวกับงานวิจัยหลากหลายวิชา 2021 ′′ ในวันที่ 27,2021 เมษายน