หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากร โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก ปทุมธานี
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากร โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก ปทุมธานี

admin chm
2021-05-03 13:58:43

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรบริการ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากร โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก ปทุมธานี 

.

วันที่ 26 เมษายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี  

.

ในการจัดอบรมครั้งนี้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ การสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีพื้นฐานและความพร้อมด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง