หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม Workshop (MAKEUP & HAIRSTYLING)
กิจกรรม Workshop (MAKEUP & HAIRSTYLING)

admin chm
2021-05-03 13:53:21

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา ธุรกิจการบิน ได้จัดกิจกรรม Workshop (MAKEUP & HAIRSTYLING) ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าทำผม พี่ฟ้า และ พี่นิว มาให้ความรู้และเทคนิคดีๆแก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องปฏิบัติการจำลองการบิน ชั้น2 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม