หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนที่ ศูนย์การศึกษาระนอง
มาเรียนท่องเที่ยว ศูนย์ระนอง เรียนไป ศึกษาเส้นทางไป สร้างประสบการณ์ทุกก้าวย่าง ...
2022-02-14 14:48:41
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 40,000 บาท *** เหลือเพียง 35,000 บาท และ Summer 17, ...
2022-08-05 09:28:19
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท  *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summ ...
2022-08-05 09:28:57
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบ ...
2022-08-05 09:30:00
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-08-05 09:30:47
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรปริ ...
2022-08-05 09:31:43
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-08-05 09:32:18
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรภา ...
2022-08-05 09:33:12
ข่าวย้อนหลัง