หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และผู้นำการดำน้ำ โ
     วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการอ ...
2023-07-21 10:18:32
จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobility for student ประจำปี 2566 ณ University of Hradec Kralove ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
          21 เมษายน 2566  วิทยาลัยการจัดการอุตสวาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุ ...
2023-04-24 14:15:46
ข่าวย้อนหลัง