หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 7 สาขา
ปริญญาตรี 7 สาขา

7 สาขาโดนใจ เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ ทั้งห้องเรียนกรุงเทพและวิทยาเขตนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2022-08-05 09:27:06
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 40,000 บาท *** เหลือเพียง 35,000 บาท และ Summer 17, ...
2022-08-05 09:28:19
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท  *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summ ...
2022-08-05 09:28:57
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบ ...
2022-08-05 09:30:00
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-08-05 09:30:47
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรปริ ...
2022-08-05 09:31:43
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-08-05 09:32:18
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรภา ...
2022-08-05 09:33:12
ข่าวย้อนหลัง