หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 5 สาขา
ปริญญาตรี 5 สาขา

7 สาขาโดนใจ เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ ทั้งห้องเรียนกรุงเทพและวิทยาเขตนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2024-02-16 13:29:33
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 40,000 บาท *** เหลือเพียง 35,000 บาท และ Summer 17, ...
2024-02-16 13:29:43
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรภา ...
2024-02-16 13:29:57
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท  *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summ ...
2024-02-16 13:30:29
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK67 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบ ...
2024-02-16 13:30:58
ข่าวย้อนหลัง