หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 7 สาขา
ปริญญาตรี 7 สาขา

7 สาขาโดนใจ เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ ทั้งห้องเรียนกรุงเทพและวิทยาเขตนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2023-01-03 13:25:28
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 40,000 บาท *** เหลือเพียง 35,000 บาท และ Summer 17, ...
2023-01-03 13:25:33
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท  *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summ ...
2023-01-03 13:25:37
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบ ...
2023-01-03 13:25:41
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2023-01-03 13:25:58
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรภา ...
2023-01-03 13:26:02
ข่าวย้อนหลัง