หน้าหลัก > ข่าว > ปริญญาตรี 7 สาขา
ปริญญาตรี 7 สาขา

7 สาขาโดนใจ เลือกเรียนที่ไหนก็ได้ ทั้งห้องเรียนกรุงเทพและวิทยาเขตนครปฐม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2022-04-21 11:32:14
ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 40,000 บาท *** เหลือเพียง 35,000 บาท และ Summer 17, ...
2022-05-19 14:16:38
ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท  *** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summ ...
2022-05-19 14:27:59
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 30,000 บาท  ***หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบ ...
2022-05-25 09:46:09
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-05-19 14:15:48
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรปริ ...
2022-05-19 14:15:32
การจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท *** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14, ...
2022-05-19 14:15:20
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK65 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 17,200 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***หลักสูตรภา ...
2022-05-19 14:14:59
ข่าวย้อนหลัง