หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา (Co-working Space) ครั้งที่ 2
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2021-02-15 14:52:19
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-02-15 11:02:54
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-02-08 13:52:47
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
      วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  คณะอาจารย์  เจ้าหน้าทีวิทยาลัยการจัดก ...
2021-02-08 13:47:50
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย) ครั้งที่ 1/2564
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2021-02-08 13:41:54
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วย ...
2021-02-08 13:24:19
ข่าวย้อนหลัง