หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการส่งโครงการในระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ และการใช้งานเว็บไซต์ส่วนตัว
วันที่ 5 เมษายน 2567 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหั ...
2024-04-18 13:36:27
กิจกรรม Buffet Korea & Maoctial โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
                วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการโรงแร ...
2024-03-29 15:04:21
การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในรายวิชา ABI airline safety management
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาลัยวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา โดย สาขาธุ ...
2024-03-22 10:22:35
กิจกรรมจัดดอกไม้ในรูปแบบช่อบูเก้และแจกันดอกไม้สด
วันที่ 17-18 มีนาคม 2567 อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ ได้จัดกิจกรรมจัดดอกไม้ในรูปแบบช่อบูเก้และแจกันดอ ...
2024-03-19 10:05:19
กิจกรรม "Cocktail Class"
วันที่ 18  มีนาคม 2567  ดร.วีระ วีระโสภณ ได้จัดกิจกรรม Cocktail Class โดยเป็นส่วนหนึ่งในรา ...
2024-03-19 10:00:41
ข่าวย้อนหลัง