หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Erasmus+Mobility for student ประจำปี 2566 ณ University of Hradec Kralove ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
          21 เมษายน 2566  วิทยาลัยการจัดการอุตสวาหกรรมบริการ มรภ.สวนสุ ...
2023-04-24 14:15:46
Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ...
2023-03-13 14:45:13
พิธีทำบุญเปิดห้องปฏิบัติการการบินและห้องปฏิบัติการการบินในสถารการณ์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ
พิธีทำบุญเปิดห้องปฏิบัติการการบินและห้องปฏิบัติการการบินในสถารการณ์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ...
2023-03-13 14:44:04
ข่าวย้อนหลัง