หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Kairos Institute เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ...
2023-03-13 14:45:13
พิธีทำบุญเปิดห้องปฏิบัติการการบินและห้องปฏิบัติการการบินในสถารการณ์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ
พิธีทำบุญเปิดห้องปฏิบัติการการบินและห้องปฏิบัติการการบินในสถารการณ์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ...
2023-03-13 14:44:04
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการการบินในสถานการ์ฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้เกียรติจากหน่วยงานเครือข่าย
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการการบินในสถานการ์ฉุกเฉิน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้ว ...
2023-03-13 14:44:10
ข่าวย้อนหลัง