หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ...
2021-03-18 10:52:58
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรนภัทร กันแก้ว
วันที่ 17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รัก ...
2021-03-18 10:46:54
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
วันที่ 15 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม รักษารา ...
2021-03-16 13:42:50
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวิทยาเขตนครปฐม
     วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี ...
2021-03-11 10:21:13
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประชุมวางแผนการรับสมัครนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564
     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2021-03-11 10:04:56
ข่าวปัจจุบัน