หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมแผนรับนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษาที่ 2564
     วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปิ ...
2021-04-16 11:28:15
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ The role of culture, value and belief in the society and workplace ของนักศึกษา รหัส 61
     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย Dr.Denis Ushako ...
2021-04-16 11:11:23
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่ รหัส64 ที่มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ของ TCAS รอบ1 (Portfolio)
     วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนั ...
2021-04-16 11:04:31
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
     วันที่ 12 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-04-16 10:17:24
วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ ได้จัดอบรบการเรียนรู้แบบ Active Learning : การเรียนรู้เชิงรุก
     วันที่ 12 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ  นำโดย รองศาสตราจารย ...
2021-04-16 10:10:22
กิจกรรมอบรมการให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณรักษารา ...
2021-03-24 15:18:28
ประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ออกบูธแนะแน ...
2021-03-24 15:16:10
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ...
2021-03-18 10:52:58
ข่าวปัจจุบัน