หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดบรรยายหัวข้อ A Regional Tour Guiding and Tour Leading Techniques and International DMC to Share จากวิทยากรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ Intrepid Travel (Melbourne), Australia
     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดบรรยา ...
2021-04-16 16:03:17
SSRU Open House Online 2021
     เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  เปิ ...
2021-04-16 15:48:20
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินนอกห้องเรียน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  โดย อาจารย์ น ...
2021-04-16 15:24:02
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมวิพากย์หลั ...
2021-04-16 14:52:21
ข่าวปัจจุบัน