หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรบริการ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากรโรงเรียนวัดป่างิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี
     วันที่ 21 เมษายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมลบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2021-05-14 16:20:03
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม จัดประชุมตัดค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโ ...
2021-05-17 09:11:48
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดกิจกรรม open house ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  จัดก ...
2021-05-13 15:19:21
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเ ...
2021-05-05 10:10:23
จัดประชุมออนไลน์ ISCAME 2021 ′′ การประชุมนักศึกษานานาชาติครั้งที่ 1 เกี่ยวกับงานวิจัยหลากหลายวิชา 2021 ′′
      วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในความร่วมมือก ...
2021-05-03 14:05:30
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากร โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก ปทุมธานี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรบริการ จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคคลากร โรงเรียนสามโคก องค์การบร ...
2021-05-03 13:58:43
กิจกรรม Workshop (MAKEUP & HAIRSTYLING)
เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร อาจาร ...
2021-05-03 13:53:21
การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริ ...
2021-04-16 16:38:57
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2021-04-16 16:23:57
ข่าวปัจจุบัน