หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำของมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
     เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2021-06-12 20:37:05
ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจรงค์ ไทยเทียมสิงห์ (อั๋น) นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 59
ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจรงค์ ไทยเทียมสิงห์ (อั๋น)นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน รหัส 59 ที่สามา ...
2021-05-18 12:48:06
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ดร.กนกรัตน์ ค ...
2021-05-18 09:46:30
ISCAME 2021 conference "the 1st International student conference on Academic Multidisciplinary Research 2021'' on April 27,2021
College of Hospitality Industry Management, Suan Suandha Rajabhat University in collaboration w ...
2021-05-17 14:49:52
ข่าวปัจจุบัน