หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-02-08 13:52:47
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
      วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  คณะอาจารย์  เจ้าหน้าทีวิทยาลัยการจัดก ...
2021-02-08 13:47:50
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย) ครั้งที่ 1/2564
    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตรา ...
2021-02-08 13:41:54
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วย ...
2021-02-08 13:24:19
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมวางแผนการปรับปรุงห้องสันทนาการ
     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผศ.ดร.อาณัติ ...
2021-02-08 13:25:11
ข่าวปัจจุบัน