หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > เรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา
เรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา

admin chm
12 มี.ค. 64 - 31 ธ.ค. 66

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาออนไลน์ผ่านไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถรับชมได้ที่ Link http://www.culture.ssru.ac.th/event/view/event454

.

และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักศึกษาตาม Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegDyZfrKnnGe5Bn9YXeUCnxZeJ4KSGqGsXibQI2lOIa9bgKA/viewform

.

*โดยกิจกรรมนี้นักศึกษาสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ 3 หน่วยกิต