หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มแรก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มแรก)

admin chm
2021-07-19 13:39:46

      วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มแรก) เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ สกายฮอล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว