หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

admin chm
2021-05-18 11:19:26

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้ดำเนินการการฉีดพ่น บริเวณโดยรอบอาคาร ทั้งภายใน และภายนอก เช่น ห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ห้องอาหาร  อาคารปฏิบัติการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา