หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมแผนรับนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมแผนรับนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

admin chm
2021-05-17 13:04:52

     เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมแผนรับนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม